Barn- och familjehelg på Drakudden

familjehem_banner1

Helgen den 19-20 mars är bäddad för succé  när vi drar ihop till barn- och familjehelg ute på Drakudden vid Säbyholmsviken utanför Bro.

Medan barnen tas om hand om barnledare med Britt Bergman i spetsen träffas föräldrarna och får samtala kring det som man kanske aldrig får tid att samtala om, föräldrar emellan. Claes och Ulla Frankner, pastorspar i Citykyrkan, leder samtalat och undervisar.

Program
Fredag:
17.00          Ankomst och nyckelutdelning
18-00          Tacco-middag och Fredaxmys
Sång/Lekar och en kort bibelsamling

Lördag:
07.30-08.30 Drop-in frukost
09.30-10.10 Första samlingen
10.15-10.45 Mellanmål
10.50-11.30 Andra samlingen

12-00-13.00 Lunch

14.00-14.40 Samtal i smågrupper över ämnet som vi haft på f.m.
14.45-15.15 Eftermiddagsfika
15.15-16.00 Packar/Alla hjälps åt med städning
16.00          Avfärd

Söndag 21 Mars kl. 11.00 Familjegudstjänst i Citykyrkan

Pris: 600kr/familj inkl logi och mat
om du bara kan/vill vara med på lördagen så kostar det 350 kr/familj